Polityka prywatności / klauzula informacyjna

Osobom kontaktującym się z nami, odwiedzającym nasze strony internetowe lub fanpage FB zapewniamy poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Jeśli przekazano nam dane osobowe, przetwarzamy je w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Państwa zezwolenia oraz wymogami prawa. Dane osobowe przechowujemy na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo.

Administrator i przysługujące prawa
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) − informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma OiD Grzegorz Mosieniak z siedzibą w Warszawie, ul. Bogatyńska 10A/58, NIP 5270211264. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli taka była udzielona, żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Państwa dane mogą być poddawane profilowaniu. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z admionistratorem: redakcja@oid.info.pl.

Pliki cookies
W związku z korzystaniem z administrowanych przez nas stron internetowych na urządzniu końcowym odwiedzającego (np. komputerze) mogą być zapisywane pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane przez firmy trzecie (np. Google). Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Pliki cookies, zapisywane na komputerze użytkownika, nie gromadzą danych osobowych umożliwiających identyfikację.

Pracownicy i przedstawiciele firm oraz osoby fizyczne kontaktujące się z firmą OiD w ramach współpracy i kontaktów biznesowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma OiD Grzegorz Mosieniak z siedzibą w Warszawie, ul. Bogatyńska 10A/58, NIP 5270211264. Kontakt z administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych: redakcja@oid.info.pl.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Państwa firmą. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania może być udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
Administrator gromadzi przede wszystkim dane kontaktowe (imię i nazwisko, stanowiska, adres e-mail, nr telefonu itp.), w szczególności w celu utrzymywania kontaktów biznesowych, np. przedstawiania i odbierania ofert handlowych, materiałów marketingowych i informacyjnych, informacji prasowych, ustalania warunków współpracy, płatności itp.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Państwa firmą, oraz przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z realizacją ww. umowy.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi doradcze, kadrowo-płacowe, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, teleinformatyczne, hostingowe, audytowe oraz innym partnerom handlowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), firmom windykacyjnym, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli taka była udzielona, żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania ich przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Facebook
Przetwarzanie danych w ramach korzystania z naszego fanpage w serwisie Facebook wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) związanych z promocją działalności firmy, dostrczaniem informacji o chrakterze prasowym oraz utrzymywaniem kontaktów ze społecznością mogącą być zainteresowaną działalnością firmy.
Przetwarzamy Państwa dane, które udostępnione zostały (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w ramach korzystania z platformy Facebook oraz przekazane w ramach komunikacji na naszym profilu.
Dane będziemy przetwrzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych – z portalu Facebook oraz bezpośrednio od Państwa.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych oraz zainteresowań w ramach marketingu własnych produktów.

Zmiany w polityce prywatności
W przypadku zmiany zasad polityki prywatności firma OiD zamieści o tym stosowną informację na stronach serwisu lub poinformuje o tym za pomocą stosownego powiadomienia.