Wydawnictwo/Redakcja

   Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania ich skrótów i redagowania w przypadku publikacji, a także ich wykorzystanie w Internecie oraz w innych mediach w ramach działań promocyjnych OiD oraz Wydawnictwa.
   Listy nadesłane do redakcji nieopatrzone wyraźnym zastrzeżeniem autora mogą być traktowane jako materiały do publikacji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń, a Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia treści sprzecznych z interesem Wydawnictwa lub linią programową OiD, a także prawem polskim. Wszystkie publikowane materiały na łamach OiD są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, przedruk lub rozpowszechnianie w dowolnej formy wymagają pisemnej zgody Wydawcy.


Wydawnictwo OiD / Warszawa / Grzegorz Mosieniak

Adres redakcji: ul. Bogatyńska 10A/58, 01-461 Warszawa
redakcja@oid.info.pl

Redaktor naczelny: Grzegorz Mosieniak
g.mosieniak@oid.info.pl

Reklama i Promocja
Zapraszamy do skorzystania z powierzchni reklamowej w magazynie OiD oraz na stronach serwisu oid24.pl. Oferujemy atrakcyjne ceny i formy reklam dopasowane do konkretnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu:
promocja@oid.info.pl


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gromadzenie danych / Czytelnicy magazynu „OiD” i serwisu OiD mogą z nich korzystać anonimowo, jednak w niektórych przypadkach, na przykład w celu korzystania z forum czy otrzymywania aktualnych informacji o nowościach może być wymagane podanie adresu e-mail i nazwy użytkownika. Ewentualne dane osobowe są obligatoryjne, a ich podanie jest dobrowolne.

Administrator danych / Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest Wydawnictwo OiD z siedzibą w Warszawie, ul. Bogatyńska 10A/58, NIP 5270211264. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)..

Udostępnianie i wykorzystanie danych / Dane użytkowników wykorzystuje się w celach komunikacji z użytkownikami i czytelnikami, przesyłania informacji związanych z magazynem OiD, nowymi wydaniami, konkursami, wysyłania bezpłatnego newslettera. Wydawnictwo OiD nie udostępnia osobom ani firmom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów.

Dostęp do danych i prawo ich modyfikacji / Każdy użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można to zrobić albo automatycznie, a jeśli nie ma takiej możliwości, to kontaktując się z Redakcją: redakcja@oid.info.pl.

Cookies / W naszym serwisie może być stosowany mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Za pomocą „cookies” administrator serwisu otrzymuje informacje statystyczne o ruchu użytkowników. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

Zmiany w polityce prywatności / W przypadku zmiany zasad polityki prywatności Wydawnictwo OiD zamieści o tym stosowną informację na stronach serwisu lub poinformuje o tym za pomocą stosownego powiadomienia.

Kontakt / Zapytania, uwagi i komentarze co do zasad polityki prywatności proszę kierować na adres Redakcji.